สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว  ประสบแต่ความสุขความเจริญ

ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซด์ นรจ.ทร.17 

click here เข้าสู่หน้าหลัก